Obranný sprej slzný Anti-Attack 77000 CS FOG

6.50 € s DPH 5.42 € bez DPH

Kvalitný, veľmi účinný slzný sprej od nemeckého výrobcu Hoernecke.

Obranný sprej slzný Anti-Attack 77000 CS FOG patrí bez pochyby medzi kvalitné a veľmi účinné slzné spreje od nemeckého výrobcu Hoernecke.

Sprej disponuje hlavicou typu FOG pre vytvorenie hmly pri použití v krajnej núdzi proti protivníkovi.

Sprej doporučujeme používať iba v krajnej núdzi pri ohrození života či majetku, teda pri samotnej sebaobrane.

Používať ho pokiaľ to je možné iba v exteriéri... Sprej je vybavený dostatočným obsahom 40 ml. Predaj možný od 18 rokov.

POZOR:

S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí

"Predaj od 18 rokov".

R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S-9 Skladujte na dobre vetracom mieste.

S-23 Nevdychujte aerosól.

S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami.

R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.

S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.

 

Podobné produkty

DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 51€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com