Platba

1. Za tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba na dobierku (platba priamo kuriérovi alebo Slovenskej pošte pri preberaní tovaru)
b) platba prostredníctvom platobnej brány CardPay na základe zálohovej faktúry – vopred, (tovar, ktorý je skladom bude expedovaný Slovenskou poštou alebo kuriérom po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, ak kupujúci nevyberie osobný odber)
c) platba bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry – vopred, (tovar, ktorý je skladom bude expedovaný Slovenskou poštou alebo kuriérom po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, ak kupujúci nevyberie osobný odber) d) platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí tovaru.
Pri objednávke v súhrnnej hodnote nad 300,00 Eur má predávajúci právo žiadať platbu vopred.
V prípade, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar a následne začne predávajúci realizovať objednané služby (gravírovanie, brúsenie).


2. Poplatok za prepravu a balné pri jednom nákupe v súhrnnej hodnote nad 120,00 Eur sa nehradí v rámci SR. Poplatok za prepravu a balné pri jednom nákupe v súhrnnej hodnote neprevyšujúcej 120,00 Eur je 5,50 Eur pri doručovaní Slovenskou poštou a 6,00 Eur pri doručovaní kuriérom, ak ide o miesto doručenia v Slovenskej republike. To neplatí, ak ide o nadrozmerný tovar (ktorého rozmer aspoň v jednom smere dosahuje 60 cm) alebo ak ide o objednávku ktorej váha prevyšuje 2 kilogramy. Poplatok za prepravu a balné, ak ide o doručenie tovaru mimo Slovenskej republiky, bude individuálne dohodnutý s kupujúcim v závislosti od miesta dodania tovaru. Poplatok za prepravu a balné je zahrnutý v celkovej fakturovanej sume a uhrádza sa spolu s kúpnou cenou tovaru spôsobmi podľa bodu 1. tohto článku. Tovar je doručený kupujúcemu do troch pracovných dní od expedície z nášho skladu.


3. V prípade, že kupujúci objednaný tovar bezdôvodne neprevezme a opätovne požiada o jeho doručenie, je povinný uhradiť náklady (poplatok za prepravu a balné) prvého, ako aj opätovného doručenia.


4. V prípade, že časť tovaru v čase vybavovania objednávky je len „na objednávku“, t.j. nie je skladom, posiela sa tovar až p skompletizovaní celej objednávky. V prípade osobitnej žiadosti kupujúceho je možné objednávku rozdeliť a súčasne mu bude účtovaný poplatok za prepravu a balné samostatne za každú odoslanú zásielku.


Doprava


1. Ak je tovar skladom (nie je pri ňom uvedená informácia „na objednávku“), je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky.

2. Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu:
a) Slovenskej pošty,
b) kuriérskej spoločnosti.

3. Predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o odoslaní tovaru. V prípade osobitnej žiadosti kupujúceho mu predávajúci oznámi s podacie číslo Slovenskej pošty/ číslo zásielky kuriérskej spoločnosti.

4. V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný zabezpečiť expedovanie tovaru v lehote podľa bodu 1. tohto článku, informuje o tom kupujúceho a dohodne sa s ním na inej lehote odoslania tovaru.

5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a odošle tovar po skompletizovaní objednávky, ibaže si kupujúci požiada o rozdelenie objednávky A tovar, ktorý je v čase vybavovanie objednávky „len na objednávku“ zasiela predávajúci dodatočne, za súčasného požadovania úhrady poplatku za prepravu a balné.

6. Kupujúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej potvrdenia predávajúcim.

7. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 45 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.


Kontaktné údaje:

Krispet s. r. o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava

IČO: 47619881

DIČ: 2024048015

IČ DPH: SK2024048015

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97461/B

Konateľ: Peter Študenc

E-mail: supernozebratislava@gmail.com

DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 51€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com