Klasické vychádzkové palice 

Správne zvolená vychádzková palička vie vkusne doplniť zovňajšok, a stále vie byť nápomocná pri potrebe opory pri prechádzaní.