Perfecta Stop Attack OC JET 50ml

7.50 € s DPH 6.25 € bez DPH

Obranný sprej korenistý Perfecta Stop Attack OC JET 50ml

Obranný sprej korenistý Perfecta Stop Attack OC JET 50ml

Hlavica Jet Balistic - Výstrek má charakter lúču ,paprsku, dosah až 5 m.

Korenistý sprej (vysoko koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) 10% s objemom 50 ml.

Pri stálom stlačení trysky je obsah nádobky vyprázdnený a to do 5-tich sekúnd.

Sprej nemožno opätovne plniť.

Vyrobené v Nemecku.


R-S vety:

Pozor: S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí "Predaj od 18 rokov". R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu. S-9 Skladujte na dobre vetranom mieste. S-23 Nevdychujte aerosól. S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami. R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.


Prvá pomoc:

S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.

Podobné produkty

DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 51€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com