Obranný sprej korenistý Anti-Attack OC FOG 20ml

0.00 € s DPH 0.00 € bez DPH

Sprej z technického korenia (vysoko koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC).

Sprej z technického korenia (vysoko koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC).

Paprskov spreja ma za následok že útočník dostane oveľa väčšiu dávku ako u hmly.

Pri stálom držaní sa sprej vystrieka za cca 6 sekúnd , bez možnosti opätovného doplnenia.

Pozor:

  • S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí "Predaj od 18 rokov".
  • R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.
  • S-9 Skladujte na dobre vetranom mieste.
  • S-23 Nevdychujte aerosól. S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami.
  • R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.

Prvá pomoc:

  • S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  • S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
  • S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.

Mimoriadne účinná strela s dosahom až 6 metrov od výrobcu TW1000.

Podobné produkty

DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 80€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com