Automaty-Speed Assist 

Nože Automaty-Speed Assist pracujú na princípe pružiny, ktorá po odistení poistky čepeľ noža otvorí. Jedná sa teda u určitý typ zatváracieho noža. Sú veľmi obľúbené pre rýchlu a ľahkú manipuláciu.

Filtrácia produktov