Zoznam produktov výrobcu Smith & Wesson

Smith & Wesson je už od polovice 19. storočia najväčší americký výrobca ručných zbraní. Spočiatku sa táto firma zameriavala hlavne na výrobu revolverov, ale časom sa začala venovať aj iným produktom.

Zakladá Stewart Taylor v roku 1975. Taylor Cutlery vyrába, navrhuje a distribuje high-quality nože a príslušenstvo od jeho počiatku. Taylor Cutlery vyrába Smith & Wesson, Coleman, John Deere and Cherokee náradie.

Viac